Park My Plane 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo một sân bay để mọi thứ diễn ra nhanh chóng và không có tai nạn. Hạ cánh máy bay để mọi người nhận ra và sao lưu chúng ra.