Park my Car

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã bắt đầu làm việc trên các bãi đậu xe của một nhà hát sang trọng, chiếc xe sang trọng đậu mà không cho họ bất kỳ đòn. Đặt chúng theo cách mà bạn chỉ ra và trước khi thời gian chạy ra ngoài.