Park Master 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đậu xe trong vuông mà bạn chỉ ra trong mỗi màn hình, khi bạn tiến bộ trong trò chơi sẽ có nhiều khó khăn để có được mà không cần nhấn bất cứ điều gì.