park a lot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách bãi đậu xe, bạn phải đỗ xe ở đâu cho biết số mà khách hàng và để lại ở lối ra khi nó cho bạn biết. Sử dụng con trỏ để di chuyển với 'không gian' bạn cung cấp cho phanh tay và xóa bán hàng chính