Park a Lot II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các trò chơi là để đậu xe tại số khách hàng fijándote và sau đó để cho nó trở lại khi bạn rời khỏi siêu thị.