Parachute

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bấm vào nút "Jump" để nhảy Daffy Duck máy bay, có tính đến mức độ và hướng của chùm gió click "Chute" để mở dù và rơi vào mục tiêu.