Paper War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Fun quốc phòng tháp trò chơi, nơi bạn phải ngăn chặn kẻ thù của bạn hoàn tất khóa học. Đặt tháp tại các địa điểm chiến lược và đặt bút vào chúng bạn cũng có thể loại bỏ chúng.