Papa's Pancakeria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị bánh tốt nhất trong thị trấn chỉ là hương vị mà yêu cầu khách hàng và nấu ăn chúng mà không cần đốt để bạn có được một mẹo tốt.