Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cha Pappa lợn đang đối mặt với một trận tuyết lở gồm đá rất lớn, rất nhiều đối tượng nguy hiểm và ... đồng tiền!. Trong khi sau này phải tích lũy, khác là tốt hơn so với né tránh hoặc ... bên ngày không có nhiều của Cha tại nhà của Peppa.