Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Chuẩn bị các cánh gà thành phố giàu nhất chỉ những gì bạn yêu cầu khách hàng, chiên thời gian, thêm nước sốt và đặt chúng trên tấm.