Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chuẩn bị các cánh gà thành phố giàu nhất chỉ những gì bạn yêu cầu khách hàng, chiên thời gian, thêm nước sốt và đặt chúng trên tấm.