Papa Wingeria

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Chuẩn bị các cánh gà thành phố giàu nhất chỉ những gì bạn yêu cầu khách hàng, chiên thời gian, thêm nước sốt và đặt chúng trên tấm.