Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bạn là encargad @ một quầy, cho thấy khả năng của bạn ghi nhớ các thành phần, thời gian, cắt ... Thực hiện theo các hướng dẫn khách hàng đầu tiên để tìm hiểu.