Papa Pizzeria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là encargad @ một quầy, cho thấy khả năng của bạn ghi nhớ các thành phần, thời gian, cắt ... Thực hiện theo các hướng dẫn khách hàng đầu tiên để tìm hiểu.