Papa's Pastaria

Đang tải trò chơi...
Bạn có một nhà hàng Ý và đặc sản của bạn là mì ống. Làm các món ăn với các thành phần mà bạn yêu cầu khách hàng.