Panik Suburbia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn Panik thông qua ba vùng nguy hiểm tránh những nguy hiểm mà bạn sẽ gặp phải. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển trái và bên phải và phím dài để nhảy, tính toán cũng nhảy của bạn để dây leo và bóng bay.