pang flash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Siêu Curran phiên bản của trò chơi giải trí nhất của mọi thời đại, Pang. Thay đổi nhân vật nhưng trong bản chất là như nhau, phá hủy các quả bóng với súng của bạn cẩn thận không được hit.