Pang 2001

Đang tải trò chơi...
Một trong những trò chơi gây nghiện nhất historio, Pang. Đây là một trong những phiên bản mới nhất.