Pandemonium Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi bi này với kịch bản gốc nhất với mức độ khó khác nhau. Sử dụng chuột để di chuyển các cây gậy và giữ nút bên trái chọn cách cứng mà bạn muốn đánh bóng.