Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trò chơi cho hai người ở mà ngươi phải cạnh tranh trên hai màn hình chia nhỏ, bạn sẽ phải đi hoàn thành nhiệm vụ mà thay đổi tiến của game.