panda fruit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bounce gấu panda trong eslástica giường để có được đủ trái cây và di chuyển từ màn hình. Để bắt đầu chơi nhấp vào gấu trúc và những con sóc di chuyển bằng chuột. Bạn sẽ có tính năng bổ sung để giúp bạn về nhiệm vụ của bạn.