Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bounce gấu panda trong eslástica giường để có được đủ trái cây và di chuyển từ màn hình. Để bắt đầu chơi nhấp vào gấu trúc và những con sóc di chuyển bằng chuột. Bạn sẽ có tính năng bổ sung để giúp bạn về nhiệm vụ của bạn.