Panda Food

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó ăn gấu trúc này con gấu dễ thương được ba hoặc thực phẩm giống hệt nhau hơn. Click vào với con chuột để xoay các con số bạn muốn, khi bạn hỏi một cái gì đó panda cho nó và có được thêm điểm.