Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy nhảy gấu trúc này bằng cách nhấn phím đúng vào đúng thời điểm, với những điểm bạn nhận được, bạn có thể mua quần áo và phụ kiện để cá nhân hóa nó.