Panda Dancing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nhảy gấu trúc này bằng cách nhấn phím đúng vào đúng thời điểm, với những điểm bạn nhận được, bạn có thể mua quần áo và phụ kiện để cá nhân hóa nó.