Palisade Guardian

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi bị tấn công bởi những người lính Đức và giết chúng trước khi họ phá hủy bài viết của bạn. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi, bạn có thể mua vũ khí tốt hơn.