Palisade Guardian 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn từ mái nhà cho các binh sĩ quân đội kẻ thù trước khi họ nhận được vào căn cứ quân sự của bạn.