Paker Badger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm việc tại một công ty di chuyển và phải tổ chức các cửa hàng để đối tác của bạn có thể nhận ra trên chiếc xe đạp. Di chuyển các hộp để không gian miễn phí thử các tùy chọn khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một trong những quyền.