Paint Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ với game này ban đầu, mục tiêu của bạn là để vẽ các con số bằng cách sử dụng chuột để di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Bạn nên giữ cho kẻ thù của bạn sơn trên, giết chuột bằng cách nhấp vào chúng.