Paint Me Snow White

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đừng nghe tên của bạn, Bạch Tuyết. Nếu có cái gì đó mà đứng ra trong cô gái này là blindingly đầy màu sắc cho ra quần áo của họ. Vì vậy, áp dụng câu chuyện của bạn.