Paint Makers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lanza màu sơn bạn có trong thuyền tương ứng. Cầm súng với con chuột để chọn hướng và giữ nút trái chọn sức mạnh, phát hành để khởi động.