Packet Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các siêu thị dịch ở các van sau các mũi tên hiển thị cho bạn nơi để đi. Hãy coi chừng xe hơi và người đi bộ khác.