Pack the house

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một nhà hàng dành riêng cho nhân vật của Disney Mickey Mouse chạy nơi dịch vụ là hàng đầu, nhanh chóng, sẵn sàng và estupendito. Và bạn nên giữ nó như vậy.