Pa Doink

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đạt được bóng để con quái vật để di chuyển từ màn hình, sử dụng chuột để lựa chọn góc độ và giữ nút bên trái bạn chọn sức mạnh của nhảy. Acciona và vật phẩm tìm thấy để giúp bạn trên mục tiêu của bạn.