overkill apache

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một máy bay trực thăng chống lại một đội quân, bạn có nghĩ rằng bạn có thể có được nó? Tiêu diệt tất cả kẻ thù của bạn, tải lại vũ khí mà consehuirás trên đường đi và tránh rơi vào các máy bay khác.