OutZone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ghi những trò chơi cũ với cuộc phiêu lưu thiên hà này, trong đó bạn kiểm soát một người lính của tương lai. Đối mặt với tất cả các loại của kẻ thù và nhận được vũ khí mới.