Orbular

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi một phiên bản khác nhau của Arkanoid cổ điển mà bạn lái xe một vòng tròn với các phím mũi tên để đạt tất cả các "quả trứng" khác để cấp độ tiếp theo. Bạn có bốn chế độ chơi để lựa chọn.