orbox b

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn nhớ phần đầu tiên của trò chơi này, ở đây bạn có 30 màn hình mới, trong đó để luyện tập trí thông minh của bạn. Mỗi cấp độ có một 'mật khẩu' vì vậy bạn có thể chơi một lần nữa.