Orbitrax

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn từ ba chiếc xe theo đặc điểm bạn thích, tốc độ nhanh hơn hoặc kháng lớn hơn để gây sốc, và bạn có thể chọn các thiết lập trong đó để cạnh tranh. Thu thập tiền thưởng và tránh dầu loang.