orb

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Drives bóng qua con trỏ mà không cần nhấn các bức tường hoặc chướng ngại vật xuất hiện. Trong mỗi lần màn hình đi bạn sử dụng tốt hơn các nhãn hiệu của bạn sẽ xuất hiện.