Orange Collecting

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi cho một hoặc hai người đã xem lại Pacman huyền thoại. Thu thập tất cả các màu da cam trên mỗi màn hình là rất cẩn thận với những hồn ma.