Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thoát ca sĩ từ các ly hợp của một nhảy khổng lồ và né tránh sự nguy hiểm của những mái nhà của thành phố, luôn luôn làm thời gian nhảy nổi tiếng của ông.