operation tommy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn Tommy trong tên lửa mặt trăng của ông và hạ cánh an toàn trên nền tảng này. Lúc đầu, nó sẽ có vẻ trở ngại rất đơn giản nhưng nhiều hơn và nhiều hơn nữa mà sẽ khiến bạn họ sẽ xuất hiện.