Operate Now!: Pericardium Surgery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Robert có tích tụ dịch ở màng ngoài tim và bạn phải hoạt động trên trường hợp khẩn cấp. Là một bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật, sẽ phải làm theo hướng dẫn của y tá hoặc apañártelas riêng của bạn, câu hỏi là để tham dự kiên nhẫn của bạn có phương pháp và hoàn toàn thực tế.