Open Doors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là đơn giản, mang lại hình vuông màu trắng trên cây thập tự di chuyển nó với các phím mũi tên. Khó khăn là thông qua cửa bên phải để đến đó, nhìn vào hướng mà họ mở.