Open Doors 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm kiếm từ nhiều mê cung của trò chơi này, di chuyển các tab mở và đóng cửa cho đến khi bạn có thể đạt được mục tiêu của bạn. Nó có vẻ đơn giản nhưng khi bạn hoàn thành các cấp độ khó sẽ tăng lên.