Onsen PingPong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh với các giáo viên Nhật Bản này Ping-Pong. Rất tốt giả.