one soldier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một người lính chống lại một đội quân, bạn có nghĩ rằng bạn có thể đạt được? Bạn phải có được một cách an toàn đến những nơi mà nói với một mũi tên để di chuyển ra khỏi màn hình, vì vậy nó phải thoát khỏi kẻ thù của bạn.