Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một người lính chống lại một đội quân, bạn có nghĩ rằng bạn có thể đạt được? Bạn phải có được một cách an toàn đến những nơi mà nói với một mũi tên để di chuyển ra khỏi màn hình, vì vậy nó phải thoát khỏi kẻ thù của bạn.