Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bây giờ là cơ hội của bạn!, Bạn có thể lấy bất kỳ của nhóm One Direction và atusarlo hoàn toàn theo ý thích của bạn. Kiểu tóc, màu mắt, quần áo ... tất cả mọi thứ là manipulable và chỉ có một mục tiêu: Làm cho họ thậm chí hoàn hảo hơn.