One Direction Makeover 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ là cơ hội của bạn!, Bạn có thể lấy bất kỳ của nhóm One Direction và atusarlo hoàn toàn theo ý thích của bạn. Kiểu tóc, màu mắt, quần áo ... tất cả mọi thứ là manipulable và chỉ có một mục tiêu: Làm cho họ thậm chí hoàn hảo hơn.