On The Edge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để di chuyển các thùng cho đến khi xuất cảnh đánh dấu màu đỏ, suy nghĩ về moviemientos của bạn bởi vì bạn đi qua tất cả các hộp để loại bỏ chúng.