Olympic Games

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện thiện xạ của bạn bằng cách chụp hình như tập trung càng tốt đến mục tiêu. Bạn có thể cạnh tranh được với một người bạn và ba cấp độ khó khác nhau.