Olympic Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia trong ba thử nghiệm Olympic rất khác nhau trong tìm kiếm vàng, kỷ lục thế giới. Chiến thắng trong cuộc thi 100 mét rào cản trong thuyền và trong dĩa, trong mỗi trong số họ sẽ giải thích các phím để sử dụng.