Old West

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một cao bồi trong một trận đấu, bắn kẻ thù của bạn khi mueva.Solo chỉ cần sử dụng thanh không gian.