Oktoberfest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp một cô hầu bàn để đặt cốc bia Đức tại địa điểm chính xác của họ. Tôi đề nghị bạn suy nghĩ cẩn thận mỗi bước di chuyển của bạn.