Offroad Trophy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe SUV của bạn xung quanh theo dõi mà không cần bất cứ bỏ qua "trạm kiểm soát", né tránh bom và máy bay trực thăng bắn súng. Phục hồi từ thiệt hại đậu trong cờ lê và nhiên liệu thu thập trên đường đi.